Nomineringar till andra valfullmäktige!

Nedan följer valberedningens nomineringar till Samhällsvetarkårens andra valfullmäktige. Motkandidaturer ska vara ansvarig presidial tillhanda senast söndagen den 15/5 23:59 på pres.fak@samvetet.lu.se och ska innehålla namn, kontaktuppgifter samt vilken post en önskar motkandidera till. Valberedningens protokoll med nomineringar samt poster: http://samvetet.org/wp-content/uploads/2016/05/Nominating-Council-meeting-5-2016-05-03.pdf

januari 16, 2013

wemayfly

Nominations of Fulltimers!

The Union hereby announce the Nominating Council’s nominations of fulltimers for the next fiscal year! The Council decided to nominate the following people to the following positions of trust: Martin Hansen as Presidial responsible for General University Matters for 2016/2017. To leave the position as Presidial responsible for General Faculty Matters vacant. Emma Nordengren as...

Läs mer

januari 16, 2013

wemayfly

Val till Fullmäktige!

Rösta på www.kårval.se! Info om Kandidaterna! Härmed öppnar Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet för val till Fullmäktige 2016/2017! Valet hålls mellan 4 april – 17 april. Samhällsvetarkårens fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och studenternas direktvalda styrning av kåren. Här diskuteras övergripande vad kåren ska fokusera på och vilka resurser som läggs var, samt valen till många av...

Läs mer

januari 16, 2013

wemayfly