Valberedningsprotokoll 2015-04-22

Valberedningen har återigen intervjuat kandidater till Samhällsvetarkårens poster, efter sammanträde har de nominerat följande: Fullmäktigeordförande: Tora Törnquist Fullmäktiges sekreterare: Nikolas Pieta Theofanous Utbildningsutskottets ordförande: Sarah Chase Utbildningsutskottets vice ordförande: Anna Dahlberg Utbildningsutskottet ledamot för Institutionen för kommunikation och medier: Emilia Olszewska Högsta Nämnden ledmöter: Mostafa Al Jaberi, Nikolas Pieta Theofanous, Pär-Ola Nilsson Fakultetsstyrelsen ledamot: Anna...

Läs mer

januari 16, 2013

wemayfly

Nya heltidare på Samhällsvetarkåren!

Den 21/4 valdes Samhällsvetarkårens heltidare för verksamhetsåret 2015/2016! Från och med första juli kommer Emil Nilsson, Anna Clara Örthendahl, Jack Senften, Olivia Öhrström och Sandra Jönsson att utgöra heltidarna. Nedan följer en kort beskrivning om vem som kommer att arbeta med vad. - Emil Nilsson, ordförande, kommer att arbeta med de studiesociala frågorna och kommer att vara ansvarig...

Läs mer

januari 16, 2013

wemayfly

Inkomna motkandidaturer till heltidareposter 2015-16

Följande personer har meddelat att de motkandiderar: Sandra Jönsson motkandiderar till posten som Arbetsmarknadskoordinator. Zeynep Uca motkandiderar till posten som Eventkoordinator.

januari 16, 2013

wemayfly