Valfullmäktige

Den 26/5 hålls verksamhetsårets sista valfullmäktige. På agendan är bland annat styrelse, utbildningsutskott och studentrepresentanter till fakultetsstyrelsen. Om du klickar här hittar du handlingarna till mötet, har du några frågor kontakta Samhällsvetarkårens ordförande Ludvig Sundin via ordf@samvetet.lu.se.

Nya heltidare på Samhällsvetarkåren

Den 24/4 valdes Samhällsvetarkårens heltidare för verksamhetsåret 2014/2015! Från och med första juli kommer Linnea Jacobsson, Pal Olsson, Caroline Sundberg, Moa Persdotter och Sanna Jegust att utgöra heltidarna. Nedan följer en kort beskrivning om vem som kommer att arbeta med vad. - Linnea Jacobsson, ordförande, kommer att arbeta med universitetsgemensamma frågor och kommer att ansvara...

Läs mer

januari 16, 2013

wemayfly

Masterstudenter - Speak Up!

Under hösten genomförde Samhällsvetarkåren sitt årliga evenemang ”Speak Up Days”, detta är ett evenemang som syftar till att samla in studenternas åsikter rörande deras utbildning. Dock var det så att svarsfrekvensen väldigt låg bland våra masterstudenter och därför gör vi nu en specifik Speak Up undersökning hos våra masterstudenter. Sista dagen att svara är den...

Läs mer

januari 16, 2013

wemayfly

Öppet brev med anledning av besluten på LUS ting

Igår (2014-03-12) tog Lunds universitets studentkårers (LUS) högst beslutande organ, tinget, en rad beslut som påverkar såväl LUS kansli som Tidningen Lundagård. Med anledning av de skriverier som varit och de beslut som tagits skrev sju av LUS tings nio ledamöter ett öppet brev för att ge en förklaring till de beslut som tagits. Detta...

Läs mer

januari 16, 2013

wemayfly