Utlysning av val till förtroendeposter

Härmed utlyser Samhällsvetarkårens valberedning val till följande förtroendeposter: Presidial med ansvar för studiesociala frågor (heltidsarvoderad motsvarande studiemedel) Presidial med ansvar för universitetsgemensamma frågor (heltidsarvoderad motsvarande studiemedel) Presidial med ansvar för fakultetsgemensamma frågor (heltidsarvoderad motsvarande studiemedel) Eventkoordinator (heltidsarvoderad motsvarande studiemedel) Arbetsmarknadskoordinator (heltidsarvoderad motsvarande studiemedel) Styrelseledamot (6 platser) HÄR kandiderar du. Sista dagen för att kandidera är 1:a april 23.59. Posterna...

Läs mer

januari 16, 2013

wemayfly

Kandidera till samhällsvetarkårens fullmäktige 15/16

Varje vår hålls det val till kårens högsta beslutande organ, kårfullmäktige. Kårfullmäktige bestämmer vad kåren ska göra och fokusera på under året och tillsätter studentrepresentanter i alla beslutande och beredande organ på fakulteten. Se till att vi får ett diversifierat fullmäktige, samtidigt som du ger dig själv värdefulla erfarenheter för framtiden! Det finns 21 platser...

Läs mer

januari 16, 2013

wemayfly

Utlysning av delegater till SFSFUM

Utlysning av delegater till att representera Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet under Sveriges Förenade Studentkårers Fullmäktige (SFSFUM) i Trollhättan den 24-26 April!  Vi söker totalt fyra personer (2+2) vilka vill vara med och skapa och påverka den nationella utbildningspolitiken för nästkommande verksamhetsår. Vi söker dig som har ett intresse för utbildningspolitik och vill värna om samhällsvetarkårens...

Läs mer

januari 16, 2013

wemayfly